Przekształcanie człowieko-człowieka w człowieko-zwierzę

Potencjał ludzki vs potencjał zwierzęcy

Drzemią w nas dwa potencjały.
Potencjał ludzki i potencjał zwierzęcy.
Walka pomiędzy nimi trwa od narodzin, aż po śmierć.

Potencjał zwierzęcy.
Ukryty w procesach energomaterialnych.
Nasze DNA, geny, nasza zwierzęca natura, instynkty.

Potencjał ludzki
Ukryty w procesach informacyjnych.
Chowa się w dwóch zbiorach właściwości.

Zbiór właściwości wrodzonych, wynikających z zaprogramowanych informacji w kodzie DNA:

  • specyficzny talent do przetwarzania określonego typu informacji, np. talent muzyczny, talent matematyczny, itp.
  • jak szybko możemy przetwarzać informacje
  • jak wiele informacji możemy zapamiętać

Zbiór właściwości informacyjnych nabytych, wynikających z pobierania informacji z otoczenia podczas procesu wychowania, edukacji i przebywania w określonym otoczeniu .

W którym z tych potencjałów chowa się człowieczeństwo?
Innymi słowy: co nas odróżnia od zwierząt?
Potencjał procesów informacyjnych.

Dlatego też:

Człowieko-człowiek to przedstawiciel gatunku ludzkiego, w którym świadomie lub nieświadomie pobudzane są procesy informacyjne. Te obszary ludzkiego potencjału, które wyróżniają nas od zwierząt.

Człowieko-zwierzę to przedstawiciel gatunku ludzkiego, w którym świadomie lub nieświadomie doszło do zaburzenia poprawnego funkcjonowania procesów informacyjnych, co sposowało pobudzanie do działania procesów energomaterialne (zwierzęcych).

Natura nie lubi pustki.
Ograniczanie jednego czynnika, niejako automatycznie powoduje pobudzanie drugiego.

Wynik walki pomiędzy tymi dwoma potencjałami ma znaczenie na wszystkich poziomach życia: od indywidualnego przez wszystkie rodzaje związków społecznych, aż po związki społeczne na poziomie cywilizacyjnym.

Konsekwencje pobudzania potencjału zwierzęcego

W języku tradycyjnym

Kwestia wolnej woli.
Zawiera się w procesach informacyjnych.
Czyli, aby w pełni nie tyle korzystać, ale  w ogóle wpierw zdać sobie sprawę z istnienia i konsekwencji posiadania wolnej woli, trzeba dążyć do większego wykorzystania potencjału ludzkiego (procesów informacyjnych) i tym samym zapanowania nad potencjałem zwierzęcym, który w nas drzemie.

Łatwiej ludźmi można manipulować i sterować kiedy zablokuje się możliwość zarządzania swoją wolną wolą.

Tak samo jak z krowami.
Wystarczy rzucić trochę paszy, a potem można spokojnie hodować, a następnie doić i doić.

W języku socjologii porównawczej cywilizacji

Ograniczanie potencjału ludzkiego i jednoczesne pobudzanie potencjału zwierzęcego prowadzi od cywilizacji personalistycznej do cywilizacji kolektywistycznych, gdzie funkcjonuje dominacja, prowadząca do tyranii prawa ustanowionego przez pojedynczego władcę (cywilizacja turańska), albo też władcy zbiorowego (cywilizacja bizantyńska). Indywidualizm musi się podporządkować.

W języku ekonomii

Akurat z tego punktu widzenia pobudzanie potencjału zwierzęcego jest korzystne.

Idealny konsument.
Nie pyta.
Nie sprawdza.
Konsumuje.

Wystarczy dostarczać coraz to nowe bodźce w postaci nowych produktów.
Przykładem tego typu rynku jest, chociażby rynek gadżetów elektronicznych.

W języku cybernetyki

Degradacja z systemu autonomicznego swobodnego do nieswobodnego.

Działanie homeostatu (czyli organu systemu autonomicznego odpowiedzialnego za utrzymanie równowagi funkcjonalnej) jest ograniczone. System odbiera bodźce z otoczenia, nie przetwarza ich w sposób właściwy i następuje natychmiastowa reakcja.

W takiej sytuacji inny system, posiadający przewagę informacyjną, może przejąć kontrolę nad reakcjami systemu nieswobodnego.

Konsekwencje pobudzanie potencjału ludzkiego

W języku tradycyjnym

Wolna wola jest wykorzystywana w szerszym zakresie.
Większe prawdopodobieństwo wykrycia i przeciwdziałania szkodliwym manipulacjom.

Ludźmi trudniej sterować wbrew ich woli i celom.
Trudniej z ludzi zrobić pacynkę, marionetkę, czy traktować jak bydło hodowlane.

W języku socjologii porównawczej cywilizacji

Rozpoczęcie przejścia z cywilizacji kolektywistycznych do cywilizacji personalistycznych.

W języku cybernetyki

Przejście z systemu autonomicznego nieswobodnego do systemu autonomicznego swobodnego co oznacza zwiększanie stopnia organizacji systemu.

Krzysztof Paszek Pomysłodawca i twórca portalu Wiedzami.pl
>