Wiedza

Definicja doc J.Kosseckiego
Jest to odpowiednio uporządkowany i zaksjomatyzowany system informacji oraz umiejętność posługiwania się nim.

Znaczenie posiadania wiedzy
Pozwala wybrać z masy informacji te istotne, a następnie je przetworzyć, opracować, zanalizować, wyciągnąć wnioski i wykorzystać.

Posiadanie odpowiedniej wiedzy jest niezbędnym elementem poprawnego definiowania celów i metod ich realizacji.

>