Jesteśmy zmanipulowanym bydłem!

Ty.
Ja.
My wszyscy.

Jesteśmy bydłem hodowlanym.

Karmią nas paszą ze śmieci informacyjnych.
Zakładają chomąto i orzą nami pole.

A potem doją i spijają całą śmietankę z owoców naszej pracy.

Manipulują nami i śmieją się nam prosto w twarz!

Obudź się!
Obudźmy się my wszyscy!
Póki jeszcze jest czas.
Chciejmy być wolni!

Nie chcę być marionetką w czyichś rękach.

Chcę poznać świat taki jaki jest, a nie zmanipulowany.

Chcę umieć wykrywać szkodliwe manipulacje i się przed nimi bronić.

Krok 1 – Jak przestać być podatnym na manipulacje

Krok 2 – Husaria informacyjna

>