Unikanie życia szczeliną teraźniejszości

Zapoznaj się z artykułem opisującym metody wpychania ludzi w życie szczeliną teraźniejszości. >>>> LINK <<<<

Życie szczeliną teraźniejszości to domena zwierząt.

Nie badają swojej historii, nie myślą o przyszłości, ani nie tworzą planów i nie wyznaczają celów.

Opanowanie czasu jako jeden z wyróżników cywilizacyjnych

W książce „Podstawy nowoczesnej nauki porównawczej o cywilizacjach – socjologia porównawcza cywilizacji” na stronie 63 doc Józef Kossecki pisze:

„Opanowanie czasu polega na tym, żeby według własnego zamiaru, w oznaczonej na to cząstce czasu, stało się coś co może być zależne od woli ludzkiej. Termin odgrywa w czasie analogiczną rolę jak meta w przestrzeni i stanowi kryterium opanowania czasu. Podobnie jak opanowanie przestrzeni kształci intelekt, opanowanie czasu wpływa bezpośrednio na rozwój etyki, a zwłaszcza etyki społecznej. Wyznaczeniem terminu ogranicza człowiek swoją swobodę i tym samym zaczyna panować nad samym sobą”

oraz

„Końcowym etapem opanowania czasu jest historyzm – tj. świadomość historyczna danego społeczeństwa i wysnuwanie z niej wniosków na przyszłość. Wraz z historyzmem powstaje poczucie łączności z tradycją poprzednich pokoleń oraz poczucie obowiązku względem pokoleń następnych”

Krzysztof Paszek Pomysłodawca i twórca portalu Wiedzami.pl
>