Rozmywanie i zacieranie różnic pomiędzy prawdą i fałszem

Co jest prawdą, a co fałszem?

Zacznijmy od klasycznej definicji Arystotelesa:

Prawda: zgodność opisu ze stanem faktycznym
Fałsz: niezgodność opisu ze stanem faktycznym

Przykład:
Ziemia jest płaska – fałsz
Ziemia jest okrągła – prawda

Na potrzeby tego artykułu będziemy się posługiwać prostym zero-jedynkowym rozróżnieniem.

Muszę jednakże zaznaczyć, iż w jakościowej teorii informacji oprócz wartości skrajnych (prawda to 1, fałsz to 0) istnieją również wartości pomiędzy 1, a zero. Mówiąc inaczej: różne typy informacji posiadają różny stosunek prawdy do fałszu.
Temat ten został szczegółowo omówiony przez doc. Jóżefa Kosseckiego w książce „Metacybernetyka” wydanie z 2015 roku, rozdział „Akscjomatyczno-informacyjna analiza sztuki” str.73

Czy z fałszu może wynikać prawda?

Tak.

Zgodnie z logiką:
„Z prawdy wynika tylko prawda, a z fałszu wynika i fałsz i prawda”.

Wniosek:
Prawda czai się wszędzie. Trzeba to sobie tylko uświadomić, chcieć ją znaleźć i wiedzieć jak to zrobić.

Omówienie w języku logiki matematycznej: https://www.medianauka.pl/implikacja

Czy prawda zawsze jest dobra, a fałsz zawsze zły?

Nie.

Fałsz może być dobry, a prawda może być zła. I na odwrót.

Dlaczego?
W ramach procesów poznawczych nie ma mowy o żadnych ocenach wartościujących.
Celem procesów poznawczych jest poznanie obiektywnej rzeczywistości, a nie jej ocenianie.
Szukamy odpowiedzi na pytanie „jak jest”, a nie na pytanie „, czy to jest dobre, czy złe”.
Mieszanie oceniania do procesów poznawczych to rodzaj samo-manipulacji.

Aczkolwiek,
w ramach procesów decyzyjnych można dokonywać tego typu analiz.
Powiem więcej: nie można tego nie robić.

Jak zweryfikować, czy prawda, lub fałsz są dobre, lub złe?
Przeanalizować relacją.

Zgodnie z jakościową teorią informacji, aby uzyskać jakąś informację należy porównać co najmniej dwa komunikaty. W naszym przypadku, aby uzyskać informację, czy nasze działanie jest dobre, czy złe należy porównać:
> nasz cel
z
> celem osoby (lub organizacji, grupy ludzi), którą chcemy doinformować.

W wyniku takiego porównania otrzymujemy informacje:

  • DOBRO – nasz cel jest zgodny z celem osoby/organizacji
  • ZŁO – nasz cel nie jest zgodny z celem osoby/organizacji

Przykłady dobrego fałszu:
Podręczniki do biologii w podstawówce.
Przedstawione w nich organy ludzkiego organizmu (lub zwierzęcego) dokonane jest za pomocą delikatnych i nie drastycznych obrazków, a nie za pomocą wyraźnych zdjęć.

Zasady kultury osobistej
Czy należy brzydkiej dziewczynie powiedzieć zgodnie z prawdą, że jest brzydka? Sami sobie na to odpowiedzcie.

Czy każdy ma swoją własną prawdę?

W języku filozofii

Zapoznaj się z pełnym omówieniem praktycznych zastosować filozofii w analizie poznawczej.

Odpowiedź na to pytanie zależy od przyjętej postawy epistemologicznej, czyli podziału  wynikającego z teorii poznania.

Jeżeli jesteśmy zwolennikami idealizmu teoriopoznawczego to za prawdę będziemy uznawać to co my sami określamy jako rzeczywistość, czyli nasze wrażenia, wyobrażenia.

Jeżeli jesteśmy zwolennikami realizmu teoriopoznawczego to za prawdę będziemy uważali obiektywnie istniejącą rzeczywistość, a nie własne o niej wyobrażenia.

W języku nauki porównawczej o cywilizacjach

Feliks Koneczny pojęcie prawdy uczynił jedną z pięciu kategorii bytu społecznego, który definiuje daną cywilizację.

Każda cywilizacja na swój własny sposób określania co jest prawdą, a co fałszem:

  • w cywilizacji bizantyńskiej za prawdę uznaje się to co mówią dokumenty, kartoteki itp.,
  • w cywilizacji turańskiej prawdą jest to co mówi władca,
  • w cywilizacji łacińskiej występuje dominacja prawdy obiektywnej, niezależnej od ludzkich wyobrażeń, ideologii, doktryny itp.

Entropia informacyjna

Zapoznaj się z pełnym opisem pojęcia i znaczenia entropii informacyjnej.

Entropia jest relacją pomiędzy porządkiem i chaosem.
Określa ile jest chaosu w danym systemie. Im większy stopień entropii, tym większy chaos.

Przyjmijmy, że:
Prawda to porządek.
Fałsz to chaos.

W skrócie: „z biegiem czasu fałsz (chaos, bałagan) robi się sam”.

Metody kastracji prawdy i fałszu

W długim okresie
Działają  procesy naturalne, niezależne od człowieka w ramach oddziaływania pośredniego.
Działa entropia informacyjna: w miarę upływu czasu bałagan robi się sam.

W krótkim okresie
Odbywa się to za pomocą procesów naturalnych, niezależnych, jak i też zależnych od człowieka.

Trzeba tutaj zaznaczyć, iż procesy zależne od człowieka mogą być wynikiem świadomych lub nieświadomych decyzji.

Ta sama entropia informacyjna, która oddziałuje w długim okresie macza swoje palce w rozprzestrzenianiu chaosu w krótkim okresie czasu.

Usuwanie pojęć prawdy i fałszu z logiki a destrukcja nauki

Doc. Józef Kossecki opisuje proces zmiany definicji pojęć prawdy i fałszu

Człowiek kontra maszyna

Cała nowoczesność (technologia, internet, inżynieria itp.) stoi na fundamentach ścisłego rozróżnienia pomiędzy prawdą a fałszem.

Prawda oznaczana jest jako 1 (jeden), a fałsz jako 0 (zero).
Bez tych podstawowych wartości wszystko pada i się wali. Nie ma: Googla, Facebooka, smartfonów i oczywiście internetu.

Nie ma miejsca na nieścisłości i niedomówienia.

Tymczasem w życiu człowieka, chociaż jest ono o wiele ważniejsze niż technologia, prawda zanika.

Wnioski
Aby panować nad maszynami trzeba pilnować, aby maszyny poprawnie oddzielały prawdę od fałszu.

Aby panować nad ludźmi trzeba pilnować, aby ludzie nie umieli poprawnie rozróżnić prawdy od fałszu.

Małe zastrzeżenie co do panowania nad ludźmi
Decyzja o tym, czy ludzie mają znać prawdę obiektywną, czy nie, zależy od typy cywilizacji.

Materiały dodatkowe

Co dalej?

Uczyć się!

Po pierwsze:
zapoznać się z metodami manipulacji

Po drugie:
nauczyć się rozpoznawać i walczyć z manipulacjami

Krzysztof Paszek Pomysłodawca i twórca portalu Wiedzami.pl
>